Beth sy’n bwysig i ti?

sut i ddewis dy blaid

Pa faterion sy’n bwysig i ti?

Wyt ti’n gwybod pa blaid sy’n mynd i dy gynrychioli di orau?

Mae crynodeb maniffesto pob plaid ar gael yma