Beth i ddisgwyl yn yr orsaf bleidleisio

Ellis yn dy dywys di drwy’r broses bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio…

Os wyt ti’n pleidleisio am y tro cyntaf eleni, dyma fydd y broses o fwrw pleidlais yn yr orsaf bleidleisio.