Y Diwrnod Mawr

Proses yr orsaf bleidleisio

Dyma allwch chi ddisgwyl yn yr orsaf bleidleisio heddiw.