Prif Weinidog am y dydd?

Be’ fydde’ ti’n ei wneud fel Prif Weinidog Cymru am y dydd?

Dyma fydde Ellis yn ei wneud fel Prif Weinidog Cymru am y dydd!