Etholiad 2021: Dyffryn Clwyd

gan Iolo Jones

Ers dechrau datganoli yn 1999 dim ond un person sydd wedi cynrychioli Dyffryn Clwyd yn y Senedd, sef y Lafurwraig Ann Jones

Darllen rhagor

Wyt ti’n gallu gweld i’r dyfodol?

Sut fydd map gwleidyddol Cymru yn edrych erbyn diwedd wythnos nesa?

Rho gynnig ar ein map rhyngweithiol i geisio proffwydo’r canlyniad. Gei di ddefnyddio arolygon barn diweddar i weld effaith newid yn y bleidlais ar draws y wlad, neu ddewis dy ganlyniad dy hun fesul sedd.

Cofia rhannu’r map wedyn er mwyn gallu cyfeirio nôl ato pan fyddi di wedi cael dy brofi’n gywir!

Map gwleidyddol Cymru

Map gwleidyddol Cymru

Darogan etholiadau’r Senedd ar sail arolygon barn neu eich dewis chi.

Amaeth a chefn gwlad – Addewidion y pleidiau

gan Iolo Jones

Ag etholiad y Senedd yn prysur nesáu, mae golwg360 yn parhau i fwrw golwg ar faniffestos y pleidiau

Darllen rhagor

Cwyno fod Keir Starmer wedi cael “sylw helaeth” gan BBC Cymru neithiwr

"Rhoddodd BBC Cymru sylw helaeth i wleidydd nad yw’n sefyll yn etholiad y Senedd," meddai Liz Saville Roberts

Darllen rhagor

Etholiad y Senedd: darogan y bydd Llafur yn cadw’i gafael ar y ‘wal goch’

Mae’r Welsh Barometer Poll yn disgwyl i Blaid Cymru gipio Llanelli a Blaenau Gwent

Darllen rhagor

Etholiad 2021: Gorllewin Caerdydd

gan Iolo Jones

Mae yna gnwd swmpus o ymgeiswyr yn ceisio disodli’r Prif Weinidog

Darllen rhagor

Llafur ymhell ar y blaen yn etholiadau’r Senedd, yn ôl pol piniwn newydd

Wrth hepogor y rhai a ddywedodd nad oedden nhw'n gwybod, dywedodd 35% y bydden nhw'n pleidleisio dros annibyniaeth

Darllen rhagor

Plaid Cymru’n lansio maniffesto “fydd yn diogelu, amddiffyn a hyrwyddo Cymru wledig”

Bydd yr arweinydd Adam Price yn ymweld â Fferm Hafod Wen yn Johnstown ger Caerfyrddin heddiw (dydd Mawrth, Ebrill 20)

Darllen rhagor

Cofrestra i bleisleisio

Mae’n cymryd llai na phum munud

Darllen rhagor