“Cael llais am y tro cyntaf”

gan Cadi Dafydd

Wythnos nesaf, bydd pobol ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf yn etholiadau Senedd Cymru

Darllen rhagor

Etholiad 2021: Dyffryn Clwyd

gan Iolo Jones

Ers dechrau datganoli yn 1999 dim ond un person sydd wedi cynrychioli Dyffryn Clwyd yn y Senedd, sef y Lafurwraig Ann Jones

Darllen rhagor

Amaeth a chefn gwlad – Addewidion y pleidiau

gan Iolo Jones

Ag etholiad y Senedd yn prysur nesáu, mae golwg360 yn parhau i fwrw golwg ar faniffestos y pleidiau

Darllen rhagor

Cwyno fod Keir Starmer wedi cael “sylw helaeth” gan BBC Cymru neithiwr

"Rhoddodd BBC Cymru sylw helaeth i wleidydd nad yw’n sefyll yn etholiad y Senedd," meddai Liz Saville Roberts

Darllen rhagor

Etholiad y Senedd: darogan y bydd Llafur yn cadw’i gafael ar y ‘wal goch’

Mae’r Welsh Barometer Poll yn disgwyl i Blaid Cymru gipio Llanelli a Blaenau Gwent

Darllen rhagor

Etholiad 2021: Gorllewin Caerdydd

gan Iolo Jones

Mae yna gnwd swmpus o ymgeiswyr yn ceisio disodli’r Prif Weinidog

Darllen rhagor

Llafur ymhell ar y blaen yn etholiadau’r Senedd, yn ôl pol piniwn newydd

Wrth hepogor y rhai a ddywedodd nad oedden nhw'n gwybod, dywedodd 35% y bydden nhw'n pleidleisio dros annibyniaeth

Darllen rhagor

Plaid Cymru’n lansio maniffesto “fydd yn diogelu, amddiffyn a hyrwyddo Cymru wledig”

Bydd yr arweinydd Adam Price yn ymweld â Fferm Hafod Wen yn Johnstown ger Caerfyrddin heddiw (dydd Mawrth, Ebrill 20)

Darllen rhagor

Cofrestra i bleisleisio

Mae’n cymryd llai na phum munud

Darllen rhagor