Y broblem efo cenedlaetholwyr yn glafoerio dros Drakeford…

gan Jason Morgan

Y gwir plaen ydi, dan arweiniad Llafur, mae cyfraddau marwolaeth Cymru ymhlith y gwaethaf yn y byd

Darllen rhagor

Etholiad 2021: Brycheiniog a Sir Faesyfed

gan Iolo Jones

Gydag etholiad Senedd Cymru yn prysur agosáu, mae Iolo Jones wedi bod yn holi’r ymgeiswyr sydd eisiau olynu Kirsty Williams

Darllen rhagor

Dyma le i leisio dy farn!

Mae Fotio am Fory yn blatfform newydd i bleidleiswyr ifanc

Darllen rhagor

Plaid Cymru’n paratoi … ond at beth?

gan Jason Morgan

Gydag annibyniaeth ar yr agenda, a all Plaid Cymru ddod â chyfnod o segura etholiadol i ben? Jason Morgan sy'n bwrw golwg ar ei rhagolygon eleni.

Darllen rhagor

Etholiad 2021: golwg ar Lanelli

gan Iolo Jones

Ers yr etholiad Senedd cyntaf yn 1999 mae etholaeth Llanelli wedi bod yn ras rhwng Plaid Cymru a’r blaid Lafur

Darllen rhagor

Tori eu cwys eu hunain

gan Jason Morgan

Mae'r Ceidwadwyr wastad wedi mynd yn groes i'r graen yng Nghymru, Jason Morgan sy'n ystyried sut fydd hynny'n effeithio arnynt eleni

Darllen rhagor

Llafur Cariad

gan Jason Morgan

Ers tro byd, mae darogan am gwymp y Blaid Lafur yng Nghymru. Jason Morgan sy'n ystyried a fydd hynny'n cael ei wireddu eleni?

Darllen rhagor

Etholiad Senedd 2021: Dwyfor Meirionnydd

gan Iolo Jones

Gydag etholiadau Senedd Cymru i’w cynnal ymhen mis, mae Golwg yn mynd ati i holi’r ymgeiswyr mewn ambell ardal ddiddorol

Darllen rhagor

Plaid Cymru “yn fwy radical” na Llafur – Adam Price

gan Iolo Jones

“Byddwn ni’n gosod mas ein cynlluniau gwario i gyd yn y maniffesto,” meddai Arweinydd y Blaid

Darllen rhagor